Røros Metall

 

Boligventilasjon/kjøkkenhetter.

NnLa oss først slå fast: Dette er en jungel og ikke minst – et barn med mange navn. Det er til stor hjelp for kjøkkendesigneren dersom du vet hvilken type ventilasjon du har. Her får du tips for å finne ut av jungelen:

Naturlig ventilasjon var vanlig tidligere, både i eneboliger og blokker. Utluftingen skjer da kun på naturlig vis ved at varmluft er lettere enn kaldluft og dermed stiger opp gjennom luftkanalene. Tilluften kommer inn gjennom dårlig isolerte dører, vinduer eller ventiler.

Mekanisk ventilasjon er det motsatte av naturlig og betyr at det en eller annen plass i boligen befinner seg en motor som skyver/trekker luft ut av kjøkkenet og eventuelt andre rom i tillegg. Her finnes det mange varianter. Vi tar først for oss de ulike typer mekanisk ventilasjon for eneboliger.

Symbolene N, R, B, S, E eller F angir hvilken ventilasjonstype modellen passer til.


Normalventilasjon

Normalventilasjon

Motoren sitter i hetten over komfyren på kjøkkenet. Dette er den mest brukte løsningen i norske hjem og vi har derfor valgt å kalle det NORMALVENTILASJON. Alle Røroshetter er tilpasset til dette. Tilluften kommer inn gjennom dører, vinduer eller ventiler.

 

Les mer om normalventilasjon


Resirkulasjon

Resirkulasjon

Der luftstrømmen ikke kan ledes vekk ut i friluft, skal luften renses gjennom et kullfilter og deretter bringes tilbake til kjøkkenet. Kullfilteret må skiftes eller rengjøres regelmessig, alt etter hvor ofte det er i bruk. Hver 6. måned er som regel tilstrekkelig. De fleste Røroshetter er tilpasset dette.

Les mer om resirkulasjon


Balansert ventilasjon

Balansert ventilasjon

I et balansert ventilasjonssystem sørger motoren for å suge «gammel» luft ut og tilføre ny, frisk luft utenfra. I kombinasjon med en varmegjenvinner (varmeveksler) benyttes varmen fra inneluften til å varme opp den nye, friske som skal bringes tilbake til rommene.

Les mer om balansert ventilasjon


Sentralventilasjon - enebolig

Sentralventilasjon – enebolig

Her er motoren en separat, selvstendig enhet som kan være plassert enten: I et skap (skapvifte) eller inne i en Røroshette, på loftet (loftsvifte) eller på taket (takvifte)

Les mer om sentralventilasjon – enebolig


Sentralventilasjon - flerfamilieboliger

Sentralventilasjon – flerfamilieboliger

Hver leilighet har mulighet for å regulere sin egen motor fra hetten på kjøkkenet. Ofte er det også tilknyttet ventilasjonskanal fra bad/våtrom.

Les mer om sentralventilasjon – flerfamilieboliger


Ekstern motor

Ekstern motor

Ved å plassere motoren oppe på loft eller tak reduseres støyen på kjøkkenet. Ekstern motor sørger kun for avtrekk fra komfyren og må ikke forveksles med «Sentralventilasjon» som sørger for avtrekk fra flere rom. Ekstern motor anbefales ved ekstra lange kanaltrekk.

Les mer om ekstern motor


Fellesavtrekk

Fellesavtrekk

En felles, kraftig motor suger samtidig fra alle leilighetene. Hver enkelt bruker kan kun regulere sitt eget avtrekk ved å åpne eller lukke et spjeld i hetten på kjøkkenet.

Les mer om fellesavtrekk

 

Les mer ved å se gjennom Røros Metall sine sider her.

 Røros Metall leverer varer innen:

Hvitevarer,

Kom i kontakt

Våre åpningstider

Mandag-fredag: 08.00-17.00

Torsdag: 08.00-20.00

Lørdag-søndag: Stengt

Sørumsgt. 66 A , 2004 Lillestrøm